lepidoglyphus destructor

Hooimijt

Hooimijt (Lepidoglyphus destructor Schrank)
Orde: Sarcoptiformes
Familie: Glycyphagidae

De hooimijt hoort samen met veel andere soorten mijten tot de voorraadmijten.

Uiterlijk en leefwijze

De mijten zijn heel klein, namelijk 0.3 tot 0.6 millimeter. De eieren daarentegen zijn relatief groot voor hun lichaam. De hooimijt leeft op plekken waar zich plantaardig- en dierlijkvoedsel wordt geproduceerd of opgeslagen. Ze leven van schimmels die op dit voedsel groeien en van het voedsel zelf. De hooimijt plant zich het beste voor bij een hoge luchtvochtigheid (65-100%) en temperaturen rond de 20 tot 30°C. Verder houden ze niet van licht. Ze komen dus voor in warme, vochtige, vaak slecht geventileerde gebouwen en huizen.

Overlast

Indien de mijten aanwezig zijn (geweest) op ons voedsel kan dit als onhygiënisch worden beschouwd. Verder kan deze mijt zorgen voor mijtenallergie bij mensen.

Wering en bestrijding

Omdat de mijten leven bij hoge luchtvochtigheid is het laag houden van de luchtvochtigheid een goede weringsmaatregel in gebouwen. Verder moet eventueel voedsel zo veel mogelijk weggehaald en afgedicht worden.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.