lepidoglyphus destructor

Hooimijt (Lepidoglyphus destructor (Schrank))

Orde: Sarcoptiformes
Familie: Glycyphagidae

De hooimijt hoort samen met veel andere soorten mijten tot de voorraadmijten.

Uiterlijk en leefwijze

De mijten zijn heel klein, namelijk 0.3 tot 0.6 millimeter. De eitjes daarentegen zijn relatief groot voor hun lichaam. De hooimijt leeft op plekken waar plantaardig- en dierlijk voedsel wordt geproduceerd of opgeslagen. Ze leven van schimmels die op dit voedsel groeien en van het voedsel zelf. De hooimijt plant zich het beste voor bij een hoge luchtvochtigheid (65-100%) en temperaturen rond de 20 tot 30°C. Verder houden ze niet van licht. Ze komen dus voor in warme, vochtige, vaak slecht geventileerde gebouwen en huizen.

Overlast

De aanwezigheid van mijten vermindert de kwaliteit en daarmee de waarde van producten. Ook de smaak kan worden aangetast. Bij mensen kunnen mijten tot allergische klachten leiden.

Wering en bestrijding

Omdat de mijten leven bij hoge luchtvochtigheid, is het laag houden van de luchtvochtigheid een goede weringsmaatregel in gebouwen. Verder moet eventueel voedsel zo veel mogelijk weggehaald of opgeslagen worden in goed afsluitbare flessen, bussen, trommels, en dergelijke.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.