Cheyletiella-parasitivorax-adult-mite-2

Schilfermijt (Cheyletiella spp.)

Orde: Trombidiformes
Familie: Cheyletidae

Onder het genus Cheyletiella vallen drie soorten, te weten:
– De hondenmijt (Cheyletiella yasguri Mégnin)
– De kattenmijt (Cheyletiella blakei Smiley)
– De konijnenmijt (Cheyletiella parasitivorax Smiley)

Schilfermijten zijn ectoparasieten van de hond, kat of konijn, die ook bij mensen hinderlijke jeuk kunnen veroorzaken. Ze komen waarschijnlijk over de gehele wereld voor, en zijn ook in Nederland algemeen voorkomend (vooral op langharige katten).

Uiterlijk

De volwassen mijt is zeer klein (0,3 tot 0,6 millimeter) met 4 paar poten. De larve heeft 6 poten en vervelt tot een nimf met 8 poten, deze vervelt nog 2 keer voor het een volwassen mijt is. De eitjes worden vastgehecht aan de haren van honden, katten of konijnen en zijn ongeveer 2 millimeter groot.

Leefwijze

De schilfermijten zijn voorzien van stekende monddelen, waarmee ze de huid kunnen doorboren om zo weefselvocht op te zuigen als voedsel. Hierdoor kunnen ze huidirritatie bij de mens veroorzaken; bij honden en katten kan dit zelfs leiden tot een oppervlakkige schurft. Deze soorten zijn ook parasieten van luisvliegen en vlooien.

Wering en bestrijding

Indien een huisdier last heeft van huisirritatie moet u tijdig een dierenarts raadplegen. Indien er sprake is bij een mens van onverklaarbare jeuk, waarbij de huisarts vermoedt dat mijten een rol spelen èn er een hond/kat/konijn aanwezig is, dient u via het laten nemen van een vachtstofmonster onderzoek te verrichten op de aanwezigheid van Cheyletiella. De behandeling van hond/kat/konijn dient gedaan te worden met een daarvoor toegelaten bestrijdingsmiddel en gebruikt worden volgens het etiket. Ook het konijnenhok of de honden-/kattenmand en de directe omgeving hiervan dient behandeld te worden.

Wanneer u een werkzame stof of de toelatingsstatus van een biocide (=bestrijdingsmiddel) wilt checken, kunt u de bestrijdingsmiddelendatabank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) raadplegen: www.ctgb.nl.

Namen van bedrijven kunt u vinden op de site van de beide brancheverenigingen (NVPB en Platform Plaagdierbeheersing) en bij de Kamer van Koophandel.

Advies

Mochten de wering- en bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van deze informatie onvoldoende resultaat geven, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.