Glycyphagus-spp-mite

Huismijt (Glycyphagus domesticus (Degeer))

Orde: Sarcoptiformes
Familie: Glycyphagidae

De huismijt, ook wel krijnluis genoemd, komt zeer algemeen voor in Nederland; vooral op plaatsen waar allerlei vochtig, plantaardig materiaal aanwezig is. Hij wordt gemakkelijk verspreid door transport van materialen e.d.

Uiterlijk

De volwassen huismijt is witachtig van kleur, heeft een ovaalronde vorm en bezit 4 paar poten. De haren aan het achterlichaam zijn veervormig en even lang als de poten. Met hun 0,3 tot 0,75 mm lengte zijn ze zeer klein.

Ontwikkeling en leefwijze

Mijten hebben een onvolledige gedaanteverwisseling. Dit wil zeggen dat de jonge larven al sterk lijken op de volwassen huismijten; ze zijn echter veel kleiner en hebben slechts drie paar poten. Na een vervelling volgt het nimfstadium, dat al wel over vier paar poten beschikt. De nimf vervelt meestal nog 2 keer voor het volwassen stadium bereikt is.
Een larve of nimf kan soms geruime tijd in een ruststadium verkeren om ongunstige omstandigheden (bijvoorbeeld droogte) te overbruggen.

Het voedsel van huismijten bestaat uit schimmels die groeien op en in allerlei plantaardige en soms dierlijke materialen. Deze mijtensoort wordt o.a. aangetroffen op meel, hooi, tabak, kaas, ham, zaden, in vogelnesten, onder behang en dergelijke; altijd onder vochtige omstandigheden.

Huismijten geven de voorkeur aan een temperatuur van ca. 25°C en een hoge luchtvochtigheid (80% of hoger). In huis kunnen de mijten zich soms talrijk ontwikkelen in vullingen van meubels, in vochtige kleden e.d. Als er grote aantallen mijten aanwezig zijn, kunt u ze als kleine gelige stipjes overal op meubels, vloeren, dekens, gordijnen, enz. als zogenaamd “levend stof” aantreffen.

Schade

De huismijt kan verontreiniging van allerlei producten veroorzaken.
Bij hoge uitzondering kunnen deze mijten huidirritaties veroorzaken bij mensen. Dit is een overgevoeligheidsreactie van de huid, die slechts bij een gering aantal mensen voorkomt. Bij jeukklachten dient dit per geval te worden onderzocht.
Ook kunnen deeltjes van de uitwerpselen van huismijten, die in de lucht zweven, bij personen die er gevoelig voor zijn, een allergische reactie veroorzaken. Het is aan te bevelen om bij een dergelijke reactie een huisarts te raadplegen.

Wering

Onder blijvend droge omstandigheden zijn de mijten ten dode opgeschreven. Wanneer de relatieve luchtvochtigheid omlaag wordt gebracht, onder meer door te ventileren of door het vertrek droog te stoken, zal de overlast verdwijnen.
Een hoge luchtvochtigheid kan te wijten zijn aan een bouwkundig probleem zoals optrekkend vocht, doorslaande muren, koudebruggen, etc. In zulke gevallen moet het bouwkundig probleem worden opgelost.

Vochtige vullingen van meubelstukken (bijvoorbeeld hooi) moeten goed gedroogd worden.

Verder dient de opslag van plantaardige producten onder droge omstandigheden en bij lage temperaturen plaats te vinden.

Bestrijding

Wanneer de huismijten zich in bepaalde producten bevinden, kunnen ze gedood worden door het product te verwarmen tot ca. 60°C.
Daarnaast is de stofzuiger ook een goed bestrijdingsmiddel om grote aantallen huismijten te verwijderen.

Advies

Mochten de wering- en bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van deze informatie, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.