Clover_Mite

Spintmijten (Bryobia spp.)

Orde: Trombidiformes
Familie: Tetranychidae
Subklasse: Acari

Soorten behorende tot de familie Tetranychidae komen over de gehele wereld voor en zijn op vrijwel iedere plantensoort te vinden. De meest algemene soort die gebouwen binnenwandelt is Bryobia praetiosa (de ‘clover mite’ of ‘grasharlekijnmijt’). Deze mijt heeft in ons land 1 generatie per jaar.

Uiterlijk

Volwassen spintmijten zijn groen, geel, oranje of rood van kleur. Bryobia praetiosa K. is rood van kleur. Het lichaam is rond en ca. 1 mm in diameter.

Leefwijze

De grasharlekijnmijt verkrijgt zijn voedsel van uitsluitend groene planten zoals grassen. Eitjes worden afgezet op bomen of tussen stenen. Overwintering geschiedt meestal in het eistadium. In het voorjaar komen de larven uit de eitjes en gaan op zoek naar voedsel. Na deze voedselopname zoeken de larven een schuilplaats om te vervellen, waarbij ze in woningen enz. terecht kunnen komen. Dit heen en weer lopen van schuilplaats naar voedselbron en vice versa vindt nog enige keren plaats tot de volwassen vrouwelijke mijt haar eitjes gaat afzetten.

Schade en hinder

Deze spintmijten voeden zich met plantensappen en veroorzaken daardoor min of meer ernstige schade; de bestrijding van spintmijten is daarom van groot landbouwkundig belang. In woningen is geen schade aan planten te verwachten gezien de te lage vochtigheid. Hinder wordt soms ondervonden door de in grote aantallen migrerende rode spintmijten.

Wering

Ramen en deuren met behulp van tochtstrips e.d. goed sluitend maken. Het verbreken van de verbinding tussen woning en gazon, bijvoorbeeld door een goed onderhouden border, een tegel- of grindpad of iets dergelijks zal het probleem ook al grotendeels verhelpen. In en rond gebouwen is bestrijding weinig zinvol. Binnenshuis kan de stofzuiger een effectief wapen zijn.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van deze informatie, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.