Goudoogdaas

Dazen

Dazen (Tabanidae)
Orde: Diptera (tweevleugeligen)
Suborde: Brachycera (vliegen)
Familie: Tabanidae (dazen)

Dazen kunnen heftig bijten. Deze beten kunnen voor mensen pijnlijk zijn. Toch is het hoofdzakelijk vee dat hinder ondervindt aan deze vliegen. Dazen zijn vrij groot en verschillend van kleur. Ze zijn langwerkig met een enigszins leerachtige huid. Aan de achterlijfspunt bevindt zich een adembuis. Veel voorkomende dazen in Nederland zijn regendazen (Haematopota spp.) en goudoogdazen (Chrysops spp.). Zeker opvallend aan de goudoogdazen zijn de goud-groene ogen.

Ontwikkeling en leefwijze

Dazen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Zij ontwikkelen zich in ondiep water, op vochtig terrein en in het bos. Net als bij muggen zijn het alleen de wijfjes die steken (bijten). Dit gebeurt vooral bij warm weer. Zij zijn verzot op bloed van mens en dier. Veel dazen hebben bijzonder mooie ogen met gouden, rode en groene banden. Deze kleuren verdwijnen als de insecten dood zijn. De mannetjes, die zich dus niet met bloed voeden, voeden zich met nectar. Zij zijn dus ongevaarlijk.

Goudoogdaas. Chrysops_relictus Regendaas Links: een goudoogdaas (Chrysops relictus); rechts: een regendaas (Haematopota pluvialis).

Schade

Steekvliegen zijn hoofdzakelijk schadelijk voor vee en andere dieren. Door irritatie gaat hun conditie achteruit. De gevolgen hiervan leiden tot minder vleesopbrengst en geringere melkproductie. Voor de mens kunnen de steken soms erg pijnlijk zijn, maar van verdere schade is geen sprake.

Wering

Om dazen te weren moet men vochtige plaatsen zo droog mogelijk zien te krijgen. De menselijke huid kan waar nodig met insectenafweermiddel behandeld worden om beten te voorkomen. Dazen dienen als belangrijke voedsel bron voor andere dieren, zoals vogels en andere insecten. Ook eten de larven van sommige dazen andere insectenlarven en pissebedden. Zo houden zij de ontwikkeling van andere plaaginsecten deels in bedwang. Er is geen sprake van bestrijding van dazen.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van deze informatie, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.