Steekvlieg

Stalvlieg [steekvlieg] (Stomoxys calcitrans (L.))

Orde: Diptera (tweevleugeligen)
Familie: Muscidae (echte vliegen)

De stalvlieg, ook wel bekend als steekvlieg, kan zoals de naam al aangeeft steken. Deze steken kunnen voor mensen pijnlijk zijn. Toch is het hoofdzakelijk vee dat hinder ondervindt aan deze vliegen.

Ontwikkeling en leefwijze

De stalvlieg heeft erg veel weg van een kamervlieg, toch heeft hij een beduidend steviger en spitsere snuit waarmee hij gemakkelijk een gaatje in de huid van dieren (en mensen) prikt. In huis is de stalvlieg echter niet vaak te vinden.
Vliegen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling, dit wil zeggen dat de ontwikkeling 4 stadia kent: ei–larve–pop–adult. De stalvlieg ontwikkelt zich voornamelijk in mest van vee. Hij is dan ook erg veel in en om stallen te vinden. Volwassen stalvliegen hebben een sterke voorkeur voor het bloed van koeien en varkens.

Schade

Stalvliegen zijn hoofdzakelijk schadelijk voor vee en andere dieren. Door irritatie gaat hun conditie achteruit. De gevolgen hiervan leiden tot minder vleesopbrengst en geringere melkproductie. Voor de mens kunnen de steken soms erg pijnlijk zijn, maar van verdere schade is geen sprake.

Wering en bestrijding

De vliegen dienen als voedsel voor andere dieren zoals vogels en andere insecten. De stalvliegen kunnen gemeden worden door broedplaatsen te ontnemen. Verwijder mest tijdig uit de stallen. De menselijke huid kan worden behandeld met een insectenafweermiddel om steken te voorkomen.

Broedplaatsen van de stalvliegen kunnen eventueel behandeld worden met een daarvoor toegelaten biocide (=bestrijdingsmiddel) door bespuiten onder lage druk met grove druppel (een oppervlaktebehandeling). Ga hier niet zelf mee aan de slag! Laat een dergelijke behandeling uitvoeren door een gecertificeerde professional om ongelukken te voorkomen!

Advies

Mochten de wering- en bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van deze informatie, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.