Chrysoperla carnea

Gewone gaasvlieg

Gewone gaasvlieg (Chrysopa carnea Stephens)
Orde: Neuroptera (netvleugeligen)
Familie: Chrysopidae (gaasvliegen)

De gewone gaasvlieg, ook wel goudoogje genoemd, is een teer, groen insect dat vooral opvalt door zijn glazige vleugels met typische nervatuur. In Nederland zijn zo’n 50 soorten beschreven.

Uiterlijk

De volwassen gaasvlieg, veelal groenkleurig, is 2-4 cm lang. Ze hebben bijtende monddelen, grote ver uit elkaar staande ogen en lange slanke poten. Het meest typerende kenmerk blijft toch de glazige vleugels.

Ontwikkeling en leefwijze

De gaasvliegen komen zowel buiten als binnen zeer algemeen voor. Zij worden door licht aangetrokken. De eitjes worden afgezet in klompjes in de nabijheid van de voedselbron, waarbij elk ei op een eigen steeltje staat. De larven verslinden vooral bladluizen totdat zij hun volledige gedaantewisseling ondergaan. De volwassen gaasvliegen leven van andere insecten. Zij overwinteren op koude, vorstvrije verborgen plaatsen. Soms dus ook in huizen.

Wering

Gaasvliegen voeden zich met andere insecten en leveren dus geen schade aan planten of woning. Mochten zij in groten getalen binnenshuis gevonden worden, dan is wegvangen, bijvoorbeeld met de stofzuiger, veelal voldoende.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.