spin2

Spinnen

Klasse:Arachnida
Orde
: Araneae (spinnen)
Familie: behoren in NL tot een dertigtal families

Spinnen behoren tot de klasse spinachtigen. Hooiwagens, mijten, teken en schorpioenen behoren ook tot deze groep.

Uiterlijk

De kop en het borststuk (thorax) zijn bij spinnen vergroeid tot een zogenaamd kopborststuk. Spinnen worden regelmatig nog onterecht insecten genoemd. Daar waar alle insecten over 6 poten beschikken, hebben spinnen er 8, en behoren dan ook niet tot deze groep. Aan de kop bevinden zich 2 op pootjes lijkende tasters en 2 grote sterke kaken. Aan de voorkant en aan de zijkant van de kop staan meestal 8 enkelvoudige ogen.

Ontwikkeling en leefwijze

Veel mensen zijn bang voor spinnen (arachnofobie). Dit terwijl spinnen ontzettend nuttige dieren zijn. Spinnen voeden zich namelijk met allerlei insecten die de meeste mensen juist niet in huis willen hebben, zoals muggen en vliegen. In het achterlijf bevinden zich de spinklieren, waaruit de welbekende webdraden worden geproduceerd. Wielspinnen (Araneidae) maken een wielvormig web om hun prooi te vangen. Er zijn ook spinnensoorten die een trechtervormig of buisvormig net maken. Roofspinnen maken geen web, maar achtervolgen hun prooi. De meeste Nederlandse spinnensoorten worden niet ouder dan 1 jaar. Spinnen komen vooral voor op plaatsen met veel prooidieren.

Schade en overlast

Schade door spinnen komt in Nederland niet voor. Ook komen er in Nederland geen giftige exemplaren voor. Toch kunnen grote aantallen spinnen als hinderlijk worden ervaren.

Wering en bestrijding

Door het dichten van naden en kieren en het plaatsen van horren wordt voorkomen dat prooidieren en dus ook spinnen in huis kunnen komen. Wegvangen van aanwezige spinnen is de enige manier van bestrijden. Eventueel kan hierbij de stofzuiger gebruikt worden, al wordt aangeraden de spin simpelweg naar buiten te verplaatsen. Er zijn in Nederland geen bestrijdingsmiddelen toegelaten voor de bestrijding van spinnen buitenshuis!

Advies

Mochten de bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het KAD.

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.