Mol-Talpa europea

Mollen (Talpa europea (L.))

Orde: Insectivora (insecteneters)
Familie:
Talpidae (mollen)

De mol leeft hoofdzakelijk ondergronds en is een insecteneter. Regenwormen vormen zijn stapelvoedsel, maar hij is niet kieskeurig en eet ook engerlingen, maden en andere insectenlarven, duizendpoten en (naakt-)slakken.

Leefwijze

De mol leeft solitair in zijn eigen gegraven gangenstelsel. Bij voorkeur graaft hij deze in losse, humusrijke grond waarin ook veel wormen zitten. Ook mag de grondwaterstand niet te hoog zijn. Oppervlakkige gangen kunnen met een snelheid van 12-15 meter per uur gegraven worden. Mollen eten hierbij de wormen en insectenlarven die in hun gangen terecht komen. Mollen kunnen behalve goed graven, ook uitstekend zwemmen en klimmen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de mol niet blind, maar erg slechtziend. Wel heeft hij een uitstekend gehoor. Hij vertrouwt vooral op zijn tastharen en tastzenuwen op zijn neus, de punt van zijn staart en aan de buitenrand van zijn graafpoten.

Schade en bestrijding

Mollen zijn in principe niet gevaarlijk, maar kunnen door hun graafgedrag wel behoorlijke schade aanrichten aan uw gazon, terras of stoep. Dit maakt dan ook hun bestrijding soms noodzakelijk. Bestrijding door middel van tabletten is niet aan te bevelen: met name de lange termijn dat men zich niet in de nabijheid mag begeven, maakt deze methode eigenlijk ongeschikt voor gebruik binnen de bebouwde kom. Daarom werkt men bij particulieren vooral met mollenklemmen. Er zijn verschillende varianten klemmen verkrijgbaar en ze werken helaas niet allemaal even goed. Daarnaast is het goed plaatsen van de klemmen ook heel belangrijk. U kunt de klemmen laten plaatsen door een professionele mollenvanger, of als u dit zelf wilt leren, bij ons hiervoor een scholing (voor dierplaagbeheersers) of cursus (voor overige geïnteresseerden) volgen.

molshoop Een voorbeeld van schade door de mol: enkele molshopen op een grasveld.

Advies

Mocht de werings-/bestrijdingsactie, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.