gewone steekmier 2 myrmica rubra

Gewone steekmier

Gewone steekmier (Myrmica rubra L.)
Orde: 
Hymenoptera (vliesvleugelen)
Familie: Formicidae (mieren)

De gewone steekmier is een zeer algemeen voorkomende soort. Hij leeft bij voorkeur op vochtige plaatsen in weiden, velden en bossen. Een andere benaming is Myrmica laevinodis Nijlander.

Uiterlijk

De gewone steekmier heeft een roodachtig, gele kleur. De kop en het achterlijf zijn van boven wat donkerder gekleurd. De mieren zijn verschillend van grootte:
Mannetjes: 4,5 tot 5,5 millimeter
Werksters: 3,5 tot 5 millimeter
Koningin: 4,5 tot 7 millimeter

Leefwijze

Mieren kennen een strikte taakverdeling: de koningin en de mannetjes zorgen voor de voortplanting en de werksters zorgen voor het verzamelen van voedsel, het verzorgen van het broed, het onderhoud van het nest en, in voorkomende gevallen, de verdediging van het nest. De gewone steekmier heeft één koningin per nest. De paring vindt plaats tijdens de zogenaamde ‘bruidsvlucht’ tussen mei en september. Na de paring gaan de mannetjes dood, de bevruchte koningin gaat opzoek naar een nieuwe locatie om een kolonie te vormen. De gewone steekmier is een krijgslustige mier die zijn terrein rondom zijn nest goed bewaakt. Ze kunnen venijnig bijten.

Schade

In principe komen gewone steekmieren niet voor binnenshuis. Soms kunnen ze ook huisdieren of mensen bijten, maar dit zal dan voornamelijk buitenshuis in de tuin gebeuren.

Bestrijding

Indien er echt een overlast is van de gewone steekmier en een bestrijding noodzakelijk is kunnen buitenshuis de looppaden en nestingangen worden (laten) bestreden met een insecticide (=bestrijdingsmiddel voor insecten).
N.B.: De gevleugelde koninginnen en mannetjes bestrijden in de periode van de bruidsvlucht is niet goed mogelijk. De dieren komen eenmalig uit het nest en zwermen in alle mogelijke richtingen uit.

Voorkom dat kinderen, huisdieren en vogels in contact kunnen komen met biociden (= bestrijdingsmiddelen). Dit geldt zowel binnen- als buitenshuis.
Lees voor de toepassing van biociden altijd eerst de richtlijnen op het etiket en zorg ervoor dat contact met levensmiddelen uitgesloten is.

Wanneer u een werkzame stof of de toelatingsstatus van een biocide wilt checken, kunt u de bestrijdingsmiddelendatabank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) raadplegen: www.ctgb.nl (onder toelatingen, bestrijdingsmiddelendatabank, zoeken).

Namen van bedrijven kunt u vinden op de site van de beide brancheverenigingen (NVPB en Platform Plaagdierbeheersing) en bij de Kamer van Koophandel.

Advies

Mochten de bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het KAD.

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur