Meikever – Melolontha melolontha

Gewone meikever (Melolontha melolontha (L.))

Orde: Coleoptera (kevers)
Familie: Scarabaeidae (bladsprietkevers)
Subfamilie: Melolonthinae

De larven van de gewone meikever (engerlingen genaamd) leven in de grond. De volwassen kevers vliegen in mei/juni, voornamelijk in de avondschemering, zich oriënterend op silhouetten van bomen en gebouwen. De sterk gelijkende junikever (Amphimallon solstitialis L.) vliegt uit in juni/juli.

Uiterlijk

De engerlingen zijn witte gekromde larven. De meikevers worden 20-30 mm lang. De zijkant van hun achterlijf is zwart met witte driehoekige vlekken. De antennen, poten en vleugelschilden zijn roodbruin van kleur. Junikevers lijken sterk op de meikever, maar zijn slechts 14-18 mm lang en zijn dicht behaard.

Meikever + junikever Links: meikever, rechts: junikever.
Meikeverlarven_(Melolontha_melolontha) Meikeverlarven (Melolontha melontha), ook wel engerlingen genoemd.

Ontwikkeling

Door de meikevers worden 15 of meer (door de junikevers 30-45) eitjes in de grond afgezet in het begin van de zomer. De larven komen na 2-3 weken uit en blijven 2 (à 3) jaar in dat ontwikkelingsstadium. Aan het einde van deze periode verpoppen zij zich in de zomer. De volwassen kevers verschijnen in oktober, maar verlaten de grond niet eerder dan mei/juli van het daaropvolgende jaar.

Leefwijze

De kevers leven grotendeels ondergronds waar zij zich voeden met wortels van allerlei gewassen. De in de avondschemering rondvliegende kevers kunnen door openstaande ramen en deuren in woningen terechtkomen (van de junikever vliegen alleen de mannetjes).

Schade en wering

Door vreterij aan de wortels van gewassen zijn deze kevers soms schadelijk in land- en tuinbouwgebieden of op sportvelden. De kevers voeren een ‘rijpingsvreterij’ uit aan velerlei houtsoorten (om eitjes in eierstokken te kunnen laten rijpen voordat eiafzetting plaatsvindt), waarbij zelden schade van enige betekenis ontstaat. Vooral in de avondschemering rond mei en juli is het verstandig deuren en vensters te sluiten of te voorzien van goed sluitende horren. De larven worden gegeten door vogels zoals de kauw (Corvus monedula).

Bestrijding

Aangezien de kevers en larven onschadelijk zijn voor mens en dier, en schade aan gebouwen en materialen niet optreedt, is bestrijding niet noodzakelijk en is het gebruik van bestrijdingsmiddelen af te raden. Een biologische bestrijding van het gazon, toegepast met parasitaire aaltjes (nematoden van de soort Heterorhabditis bacteriophora), is eventueel mogelijk.

Advies

Mochten de wering- en bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.