Talpa europea

U: Bestrijding mollen

Mollen leiden een ondergronds leven waarbij ze eigenlijk altijd druk zijn met het herstellen en graven van hun gangen (ritten) of waarbij op zoek zijn naar voedsel. Toch laat een enkeling zich, op zoek naar nestmateriaal, boven de grond zien. Hoewel we mollen dus zelden zien kan de schade die ze aanrichten toch aanzienlijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzakken van grafstenen op begraafplaatsen, het verzakken van stoeptegels in tuinen of zand in het kuilvoer op agrarische bedrijven.

Dit nascholingsprogramma bestaat uit een theoretisch ochtendgedeelte, waarbij wordt ingegaan op de biologie van de mol, de diverse gangenstelsels en verschillende mechanische vangtechnieken. Ook aan fosforwaterstof-methode wordt aandacht besteed, al is voor het gebruik van deze methode wel een licentie (via Bureau Erkenningen) noodzakelijk waardoor dit niet in de praktijk geoefend zal worden.

Tijdens het middaggedeelte van de dag zal in de praktijk gezocht worden naar mollengangen waarin, onder deskundige leiding, klemmen worden gezet.

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze nascholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • biologie en leefwijze van de mol;
  • overlast en schade;
  • vangmethoden;
  • chemische bestrijding;
  • persoonlijke bescherming.

Locatie

Hemmen (gemeente Overbetuwe).

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:30 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

EVM-toets en -certificaat

Aansluitend op de lesdag zal een medewerker van Stichting EVM een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Kosten van de nascholing

€ 295,00 (KAD-ledentarief € 270,00) per persoon, excl. 21% BTW.

De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-toets en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Bestrijding mollen” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier.

Cursusdata

  • 19 oktober 2021
  • 18 november 2021
Let op!

De locatie waar de nascholing wordt gehouden, is bestempeld als horecagelegenheid.

U dient een coronatoegangsbewijs (QR-code) te tonen om deze nascholing te kunnen volgen (voor meer informatie over het coronatoegangsbewijs verwijzen we u naar: rijksoverheid.nl).

Indien u niet beschikt over een geldige QR-code, kunt u een andere nascholing volgen.