beverrat (Myocastor coypus)

Beverrat (Muocastor coypus (Molina))

Orde: Rodentia (knaagdieren)
Familie: Echimyidae (stekelratten)

De beverrat wordt ook wel nutria genoemd. Het is een pelsdier uit Zuid-Amerika dat in verscheidene landen op pelsboerderijen wordt gefokt. In Nederland komt hij onder andere voor aan de Swalm, de Roer en de Maas, maar hij is ook al noordelijker aangetroffen. Deze soort is gevoelig voor strenge winters met dichtgevroren wateren.

Uiterlijk en ontwikkeling

De pels van de beverrat is bruin, met variatie van geelgrijs tot bijna zwart. Ze hebben een stompe snuit en achtervoeten met zwemvliezen. Hun staart is rond en korter dan het lichaam, 30-45 centimeter. Een volwassen beverrat is 40 tot 60 centimeter en kan 6 tot 10 kilo wegen. De beverrat heeft gemiddeld twee worpen per jaar, waarbij ze 2 tot 10 jongen krijgen. De maximale leeftijd van een beverrat is 4 jaar.

Leefwijze

Het voedsel van de beverrat bestaat hoofdzakelijk uit plantaardig materiaal, maar zwanenmosselen worden soms ook gegeten. Per dag eet de beverrat 25-40% van zijn lichaamsgewicht, voornamelijk waterplanten (zegge, zuring, liesgras, fonteinkruid, pijlkruid, lissen, lisdodde, etc.), maar ook uitlopers van wilgen. De holen zijn vaak aan stromend water met hoge oevers die uitmonden boven het water. De beverrat is een uitstekende zwemmer, maar is traag op het land. Zowel zwemmend als lopend kunnen zij zich over soms zeer grote afstanden verplaatsen.

Schade

De beverrat kan aanzienlijke schade veroorzaken aan landbouwgewassen, vooral aan suikerbieten, kool, aardappelen en mais. Verder kan door zijn graafwerkzaamheden grote schade ontstaan aan oevers en dijken.

Bestrijding

Beverratten worden door muskusrattenvangers weggevangen en worden uitsluitend bestreden met levend vangende kooien met daarin lokaas (zoals appels, wortels, bieten of de wortel van witlof). De kooien moeten dagelijks worden gecontroleerd.

Als er schade wordt opgemerkt door de beverrat, of als er een beverrat wordt gezien, kunt u dit melden via: www.muskusrattenbestrijding.nl of bij uw plaatselijke waterschap.

Advies

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.