Bruine rat

Bruine rat

Bruine rat (Rattus norvegicus Berkenhout)
Orde: Rodentia (knaagdieren)
Familie: Muridae (muizen en ratten)

Ratten zijn zogeheten cultuurvolgers. Dit betekent dat daar waar mensen zijn, ook ratten zijn. Ratten maken onderdeel uit van de (stads)natuur en onze omgeving. We moeten er echter voor zorgen dat de populatie niet zo groot wordt dat zij voor overlast zorgt. Hier kunnen we als mens zelf iets aan doen. Vaak ongemerkt, creëert de mens namelijk zelf een situatie welke ideaal is voor ratten, denk hierbij aan voedselaanbod, schuilgelegenheid en warmte. Wanneer ratten in de omgeving aanwezig zijn waar bovengenoemde factoren aanwezig zijn, zullen ze zich in de omgeving blijven ophouden en zich voortplanten.

Uiterlijk

De bruine rat heeft meestal een grijsbruine rug en een lichtere buik. De bouw is een stuk steviger dan die van de zwarte rat, daarnaast is de snuit van de bruine rat ook wat stomper. Erg kenmerkend is de dikke, vrijwel kale, staart. De bruine rat wordt gemiddeld 22 – 30 cm en weegt ca. 500 gram.

Leefwijze

De bruine rat is een cultuurvolger en heeft een bijzonder groot aanpassingsvermogen, kan uitstekend graven, zwemmen en klimmen. De reuk is het belangrijkste zintuig. Meest ’s nachts actief. Bruine ratten zijn alleseters met voorkeur voor het beste wat voorhanden is.
De bruine rat heeft zich over geheel Nederland verspreid.

Wering

Voor particulieren zijn in Nederland geen chemische bestrijdingsmiddelen (biociden) toegelaten om ratten te bestrijden. Bestrijdingsmiddelen zijn slecht voor het milieu, kunnen resistentie veroorzaken evenals doorvergiftiging naar dieren die vergiftigde ratten eten. Mede daarom is preventie van ratten van groot belang. Dit houdt in dat:

 • Openingen in woningen en gebouwen dienen te worden dichtgemaakt tot een maximale opening van 0,5 cm.;
 • Riolen dienen geen gebreken te vertonen;
 • Houd ruimten en omgeving schoon;
 • Onderhoud erven, terreinen en walkanten;
 • Dichte begroeiing tegen gebouwen voorkomen;
 • Afval opbergen in goed afgesloten containers;
 • Voedsel dient onbereikbaar te zijn voor ratten;
 • Schuilplaatsen moeten worden voorkomen;
 • Huisdieren (en daarmee hun voedsel) in tuinen, fruitbomen of notenbomen (ook fruit en vruchten op de grond) zijn vaak voedselbronnen en daarmee oorzaak van aanwezigheid van ratten.

Bestrijding

Mocht ondanks het treffen van preventieve maatregelen, bestrijding van ratten noodzakelijk zijn, kan dit het beste gebeuren met behulp van (klap)vallen. Deze dienen te worden geplaatst op de looppaden van ratten, zodanig dat ze onbereikbaar zijn voor andere dieren of kinderen, bijvoorbeeld in een speciaal hiervoor bestemde rattenkist. Ratten zijn argwanend ten aanzien van alles wat binnen het leefgebied gebeurd, zo ook het plaatsen van klemmen. Start daarom met pre-baiting. Dit betekent het plaatsen van voer. Wanneer ze hier vertrouwen in hebben zullen ze hier komen eten. Dit kan enkele dagen duren. Wanneer de plek op een gegeven moment goed bezocht wordt, kan het voer worden vervangen door een klem. Wanneer op de klem wat pindakaas wordt aangebracht zult u snel resultaat hebben. Klemmen dienen te worden vastgezet ter voorkoming dat, een rat die niet direct door de klem is gedood, met klem en al verdwijnt. Gevangen ratten kunnen worden afgevoerd in een afvalcontainer. Ook keutels dienen te worden verwijderd om eventuele herbesmetting snel te signaleren.

 • Probeer zo veel mogelijk als collectief te handelen, informeer buren of ook zij overlast ervaren en onderneem gezamenlijk actie.

 • Draag voor uw eigen veiligheid bij het verwijderen van ratten uit klemmen handschoenen en een mondkapje, ook bij het verwijderen van uitwerpselen.

Voor de uitvoering van de bestrijding van de bruine rat wordt geadviseerd contact op te nemen met deskundigen in dienst van gemeenten of bestrijdingsbedrijven.

Namen van bedrijven kunt u vinden op de site van de beide brancheverenigingen (NVPB en Platform Plaagdierbeheersing) en bij de Kamer van Koophandel.

Verifieer of medewerkers in het bezit zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Advies

Mocht de bestrijdingsactie, uitgevoerd aan de hand van deze informatie onvoldoende resultaat geven, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.