canadese gans PD

Canadese gans (Branta canadensis (L.))

Orde: Anseriformes (Eendvogels)
Familie: 
Anatidae (Eendachtigen)

De Canadese gans, ook wel grote Canadese gans genoemd, is de grootste gans die in Nederland voorkomt. Oorspronkelijk komen zij uit Noord-Amerika, maar zij zijn in ons land ingevoerd als park- en volièrevogels. Tegenwoordig komen zowel half tamme (ontsnapte) als wilde exemplaren in ons land voor.

Uiterlijk

De Canadese gans is een grote gans van circa 90-100 cm. Zij heeft een lange zwarte nek met een witte vlek op de wang.
De bovenzijde van de borst is licht gekleurd en gaat over in een lichtbruine kleur. De vleugels zijn bruin gekleurd en worden donkerder naar het einde toe. De stuit is wit en de grote zwempoten zwart.

Leefwijze

De Canadese gans is een planteneter die zich voornamelijk voedt met zaden, granen en grassen. Zij zoeken hun voedsel dan ook vaak op graslanden, zoals parken en recreatiegebieden, en op akkers.

De Canadese gans legt één legsel per jaar, dat bestaat uit 3 tot 8 eieren. Meestal ligt het nest vlak langs de oever tussen het riet. Zowel langs grote meren als moerassen en kleine wateren behoren tot de broedplaatsen.
De ouders zijn erg oplettend naar de jongen toe: zij verliezen ze zelden uit het oog. Wanneer de moeder graast, dan staat de vader op de uitkijk en vice versa. Wanneer de jongen nog erg jong zijn, zitten ze vaak op de rug tussen de vleugels van een ouder.

In Nederland vindt sinds de jaren ’90 een explosieve groei plaats van de broedpopulatie van de Canadese ganzen. De broedpopulatie wordt nu geschat op 12.000 tot 16.000.

Overlast

Canadese ganzen kunnen vraatschade en poepschade veroorzaken aan en op akkerlanden, gazons, sportvelden, recreatiegebieden en groenstroken.
Daarnaast kunnen de volwassen ganzen wanneer zij een nest hebben, al dan niet met jongen, agressief gedrag vertonen naar de omgeving om het nest en de jongen te beschermen. Dit doen zij bijvoorbeeld door luid hissend/honkend en pikkend dichterbij te komen. Ook vliegend kunnen zij pikken richting mens of (huis)dier.

Bestrijding

Het is verboden om zonder vergunning van nature in Nederland in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen. Ook het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren, of het opzettelijk wegnemen van de nesten is verboden.

Voor de Canadese gans geldt een uitzondering: een grondgebruiker mag zonder vergunning (Artikel 11.43 uit het Besluit activiteiten leefomgeving) de Canadese gans bestrijden. De populatie kan worden beheerd door afschot of vangen, of het behandelen van de nesten. Vaak mag dit alleen worden gedaan door Faunabeheereenheden of iemand in bezit van een jachtakte, waarbij soms een ontheffing van de provincie nodig is.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Faunabeheereenheid van uw provincie.

Advies

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.