kauw – Corvus Monedula

Kauw (Corvus Monedula (L.))

Orde: Passeriformes (zangvogels)
Familie: Corvidae (kraaien)

De kauw is een vogel uit de familie kraaiachtigen. Hij is een stuk kleiner dan de zwarte kraai en de roek. Hij is minder donker gekleurd dan de andere kraaien en is heel goed te herkennen aan zijn helder ronde ogen.

Uiterlijk

De kauw is kleiner dan andere kraaiachtigen, ongeveer 33 centimeter, en beweegt zich sneller voort. Hij heeft een zwart verenkleed met een grijze nek en lichte ogen. De kauw loopt met zijn kop knikkend rechtop.

Leefwijze

De kauw leeft vooral ’s winters in zwermen, waarbij ze gezamenlijk opzoek gaan naar voedsel. De nesten zijn in boomholten of gebouwen (schoorstenen). De kauwen leven in paren die bij elkaar blijven ’tot de dood ze scheidt’. Ze zoeken hun voedsel op velden en weilanden, maar kunnen dagelijks lange vluchten maken naar hun voedsel. Ze leggen 1 keer per jaar een nest, meestal tussen april en juni, met ca. 5 lichtblauwe eieren.

De kauw kan schade aanbrengen aan gazons en grasvelden doordat hierin gezocht wordt naar insectenlarven (engerlingen en emelten).

Wering en preventie

Het is belangrijk om roestplaatsen (zo worden slaapplaatsen genoemd) zoveel mogelijk tegen te gaan. Door middel van geluid (angstkreten van dezelfde vogel) gedurende een aantal dagen vol te houden zullen de kauwen uiteindelijk worden verjaagd. Het verjagen moet echter beginnen als het nog licht is en zodra de eerste kauwen verschijnen. Ter preventie van een nest bij de schoorsteen kan een boldraadrooster worden geplaatst.

Advies

Mochten de maatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.