Communicatie

J1: Succesvolle interactie met klanten

Het vak van plaagdierbeheerser verandert. In steeds mindere mate wordt het werk bepaald door de inzet van biociden. In plaats hiervan wordt de plaagdierbeheerser een adviseur voor zijn/haar opdrachtgever. Hiervoor zijn andere competenties vereist, zoals het goed mondeling kunnen communiceren met de klant.

Communicatie is het overbrengen van informatie tussen personen. Dat gebeurt door middel van woorden, maar ook door lichaamshouding, gebaren en gelaatsuitdrukkingen. Tijdens deze nascholingsdag worden de basisprincipes van communiceren behandeld waarbij met name wordt ingegaan op het omgaan met klanten. Vaak zijn de contactmomenten met een klant kort zodat het van het grootste belang is dat de juiste informatie goed wordt ontvangen en verzonden. Luisteren, de juiste vragen stellen en inlevingsvermogen zijn van cruciaal belang. Hierdoor verkrijgt u de juiste informatie, waarmee het probleem in kaart gebracht kan worden. Ook kunt u nu klantgericht informatie geven. Dit alles verhoogt de kans op een succesvolle bestrijding. Bovendien, als u op een klantgerichte manier communiceert, maakt u een goede indruk op uw klant en zal deze een volgende keer weer met u in zee willen.

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze interactieve lesdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De basisprincipes van communicatie;
  • Bewuster te zijn van de eigen communicatie / communicatiestijlen;
  • Beter om te gaan met teleurgestelde of boze klanten;
  • Bruikbare gesprekstechnieken toepassen, zoals vraagtechnieken en actief luisteren;
  • In tweetallen oefenen met de verschillende gesprekstechnieken;
  • Omgaan met collega’s.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen. Wij kunnen deze nascholingsdag ook op locatie aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:00-15:00 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt circa één week voor aanvang van de cursus digitaal toegestuurd. Tevens ontvangt u een uitgeprinte versie aan het begin van de lesdag.

Toets

Aansluitend op de lesdag zal Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd zullen de punten voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” automatisch worden bijgeschreven bij het RPMV.

Kosten van de nascholing

€ 325,00 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 278,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch, en zijn als volgt opgebouwd:
– cursusgeld € 235,-
– examenkosten RPMV € 65,-
– arrangementskosten € 25,-

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over de nascholingsdag ”Succesvolle interactie met klanten” dan beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton.