Kwaliteitsborging

P1: Regelgeving plaagdierbeheersing in kwaliteitssystemen

Naast wetgeving waarin regels voor preventie en bestrijding van plaagdieren zijn vastgesteld, kennen we ook diverse hygiënecodes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan codes zoals AIB, BRC, IFS of HACCP. Elke code kent een eigen normering. Met deze kwaliteitsnormen tracht men de risico’s bij een productieproces in kaart te brengen. Plaagdieren worden vaak als risico gezien en nemen daarom in veel normen een prominente plaats in.

Ook u als plaagdierbeheerser kunt worden gezien als een potentieel risico bij een productieproces. De wetgeving vereist dat iedereen die in een levensmiddelenbedrijf werkt is geïnstrueerd over de basisvoorwaarden van deze wet- en regelgeving. Ook moet hij of zij worden getoetst op zijn of haar kennis.

Tijdens deze nascholingsdag leert u met welke normen u in aanraking kunt komen. U leert ook wat de normen inhouden en wat exact wordt vereist in deze normen. Met het certificaat dat u na het behalen van de toets ontvangt kunt u aan uw opdrachtgever laten zien dat u aan de wettelijke eisen voldoet.

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze nascholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wetgeving voor levensmiddelenbedrijven;
  • Wettelijk gebruiksvoorschrift Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
  • Normen voor productiebedrijven (HACCP, AIB, BRC, IFS, SQF, ISO-22000);
  • Normen voor ambachtelijke bedrijven;
  • Basisvoorwaarden voedselveiligheid.

Daarnaast zullen klassikaal een aantal casussen worden besproken met betrekking tot de Zorgplicht WGB en beheersmaatregelen.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen. Wij kunnen deze nascholing ook op locatie aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Duur van de nascholing

Eén lesdag (09:00 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt circa één week voor aanvang van de cursus digitaal toegestuurd. Tevens ontvangt u een uitgeprinte versie aan het begin van de lesdag.

Toets

Aansluitend op de lesdag zal Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd zullen de punten voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” automatisch worden bijgeschreven bij het RPMV.

Kosten van de nascholing

€ 325,00 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 278,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch, en zijn als volgt opgebouwd:
– cursusgeld € 235,-
– examenkosten RPMV € 65,-
– arrangementskosten € 25,-

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over de nascholingsdag “Wet- en regelgeving plaagdierbeheersing in HACCP en kwaliteitssystemen” beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton.