HIK (blauwe achtergrond)

W2: Handboek IPM-Knaagdierbeheersing – binnen en buiten (2 dagen)

De nascholing Handboek IPM-Knaagdierbeheersing – binnen en buiten  (“HIK – binnen en buiten”) is een tweedaagse nascholing bedoeld voor gediplomeerde plaagdierbeheersers die hun BT-licentie hebben behaald vóór 2016 en nog niet eerder de nascholing IPM rattenbeheersing (L2, “Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen”) hebben afgerond.

De nascholing HIK – binnen en buiten behandelt de eisen in het Handboek Integrated Pest Management Knaagdierbeheersing (HIK). Tijdens de lesdagen gaat de docent in op de methoden van IPM zowel binnen gebouwen als daarbuiten.

Bij voldoende resultaat worden 4 dagdelen oftewel 50 punten bijgeschreven en is de plaagdierbeheerser gerechtigd om ook per 1 januari 2023 rodenticiden in te zetten om knaagdieren (ratten en muizen, binnen én buiten) te beheersen. Zonder deze nascholing/persoonlijke certificering is dit verboden, dit zal ook expliciet op de etiketten en de Summary of Product Characteristics (SPC) van rodenticiden worden vermeld.

Om aan deze nieuwe regels te voldoen biedt het KAD conform de vastgestelde overgangsregeling deze fysieke nascholing aan.

Certificering van uw bedrijf

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om rodenticiden in te zetten, dat zij dienen te voldoen aan het certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0. Naast het behalen van het examen gekoppeld aan de nascholing, dient óók uw bedrijf gecertificeerd te zijn.

Wij kunnen u individuele begeleiding aanbieden, specifiek op u van toepassing en afgestemd op uw bedrijfsvoering. Klik hier voor meer informatie.

Inhoud van de nascholing

  • Wat is het Handboek Integrated Pest Management Knaagdierbeheersing (HIK)?
  • Wat betekenen de nieuwe regels voor jou als plaagdierbeheerser en jouw organisatie (bedrijf of gemeente)?
  • Wat is het verschil tussen de persoonlijke certificering en de certificering van jouw organisatie?
  • Hoe communiceer je de nieuwe regels richting de opdrachtgever?
  • Wat is de achtergrond van Integrated Pest Management?
  • Wat is een risico-inventarisatie en hoe moet die worden uitgevoerd?
  • Hoe maak je een Plan van Aanpak?

Uiteraard is er naast theorie ook volop ruimte voor het bijleren van praktische vaardigheden met hulp van de ervaren docent.

Locatie

Het KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Twee lesdagen (9.00 uur – 15.30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt circa één week voor aanvang van de opleiding per e-mail toegestuurd. Wij verzoeken u zowel het lesmateriaal als het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) voor aanvang van de nascholingsdag goed te bestuderen.

Toets

Aansluitend op de lesdag zal Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd zullen de punten voor vier dagdelen (voorheen 50 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” automatisch worden bijgeschreven bij het RPMV.

Bij het met goed gevolg afleggen van de toets mag er ook vanaf 2023 rodenticiden worden toegepast tegen ratten en muizen, zowel binnen als buiten.

Kosten van de nascholing

€ 585,00 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 491,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch, en zijn als volgt opgebouwd:
– cursusgeld € 470,-
– examenkosten RPMV € 65,-
– arrangementskosten € 50,-

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Handboek IPM-Knaagdierbeheersing – binnen en buiten” beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton