grootoorvleermuis

VL: Vleermuizen

In Nederland zijn 22 vleermuissoorten waargenomen. Vleermuizen en hun voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen zijn op grond van de Wet natuurbescherming beschermd. Doordat mensen en vleermuizen allebei dezelfde gebouwen gebruiken, kunnen soms conflicten ontstaan. Vleermuizen kunnen als plaagdier worden gezien als ze in ruimten komen waar ook mensen zich bevinden of wanneer er hinder wordt ondervonden door geluid, stank of uitwerpselen. Soms willen burgers van deze dieren af zonder dat zij aantoonbare overlast veroorzaken. Wanneer plaagdierbeheersers klachten ontvangen over (vermeende) overlast van vleermuizen, is het zaak dat ze goed weten hoe deze klachten moeten worden afgehandeld.

Na het volgen van dit kennisaanbod kunnen cursisten klachten over vleermuizen als vermeende plaagdieren deugdelijk afhandelen doordat men met opgedane kennis en ervaring de houding van mensen t.o.v. vleermuizen positief kan beïnvloeden, dan wel de klachten kan verhelpen met technische ingrepen zonder dat de vleermuizen daarvan hinder ondervinden of doordat men naar de juiste instanties kan doorverwijzen.

Inhoud van de nascholing

  • Wet- en regelgeving;
  • Biologische aspecten zoals: uiterlijke kenmerken, zintuigen, voedsel, migratie, verblijfplaatsen, voortplanting, bedreigingen voor vleermuizen;
  • Bespreking van een aantal Nederlandse vleermuizen, afgemeten op plaagdierbeheer;
  • Overlast en risico’s voor de volksgezondheid;
  • Afhandeling van verschillende soorten klachten;
  • Praktische vaardigheden omtrent omgang met dode of zieke dieren.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen. Wij kunnen deze nascholing ook op locatie aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Duur van de nascholing

Eén lesdag (09:00 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt circa één week voor aanvang van de cursus digitaal toegestuurd. Tevens ontvangt u een uitgeprinte versie aan het begin van de lesdag.

Toets

Aansluitend op de lesdag zal Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd zullen de punten voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” automatisch worden bijgeschreven bij het RPMV.

Kosten van deze nascholing

€ 325,00 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 278,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch, en zijn als volgt opgebouwd:
– cursusgeld € 235,-
– examenkosten RPMV € 65,-
– arrangementskosten € 25,-

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Vleermuizen” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton.