Stoat

RR: Steenmarter en andere marterachtigen

De steenmarter dankt zijn naam aan zijn oorspronkelijke manier van leven; in eenzaam gelegen schuren, stallen, steen- en takkenhopen en oude huizen. Omdat steeds meer landerijen en boerderijen verdwijnen en mensen steeds dichterbij het leefgebied van de steenmarter zijn gaan wonen is het daarom ook niet gek dat er steeds vaker overlast wordt ondervonden van de steenmarters.

Vanuit het oosten verovert de steenmarter een steeds groter gebied in Nederland. Waar in de jaren tachtig van de vorige eeuw alleen langs de Duitse grens waarnemingen van de steenmarter werden gedaan zien we tegenwoordig ook al enkele pioniers in de Noordoostpolder, nabij Utrecht en in Noord-Brabant.

In Nederland genieten marterachtigen een beschermde status. Het is hierdoor, zonder een provinciale ontheffing en vrijstelling, niet toegestaan om ze te vangen of verplaatsen. Tijdens deze nascholingsdag ligt de nadruk daarom op de omgang met klachten rondom overlast én op het treffen van maatregelen om klachten van marterachtigen tegen te gaan.

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze nascholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet- en regelgeving;
  • Biologie van de steenmarter;
  • Overlast & wering;
  • Behandeling van steenmarterklachten;
  • Biologie en leefwijze van andere marterachtigen (boommarter, hermelijn, nerts en bunzing).

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:00 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt circa één week voor aanvang van de cursus digitaal toegestuurd. Tevens ontvangt u een uitgeprinte versie aan het begin van de lesdag.

Toets

Aansluitend op de lesdag zal Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd zullen de punten voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” automatisch worden bijgeschreven bij het RPMV.

Kosten van de nascholing

€ 325,00 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 278,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch, en zijn als volgt opgebouwd:
– cursusgeld € 235,-
– examenkosten RPMV € 65,-
– arrangementskosten € 25,-

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag Steenmarter en andere marterachtigen beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton.