Stoat

RR: Steenmarter en andere marterachtigen

De steenmarter dankt zijn naam aan zijn oorspronkelijke manier van leven; in eenzaam gelegen schuren, stallen, steen- en takkenhopen en oude huizen. Omdat steeds meer landerijen en boerderijen verdwijnen en mensen steeds dichterbij het leefgebied van de steenmarter zijn gaan wonen is het daarom ook niet gek dat er steeds vaker overlast wordt ondervonden van de steenmarters.

Vanuit het oosten verovert de steenmarter een steeds groter gebied in Nederland. Waar in de jaren tachtig van de vorige eeuw alleen langs de Duitse grens waarnemingen van de steenmarter werden gedaan zien we tegenwoordig ook al enkele pioniers in de Noordoostpolder, nabij Utrecht en in Noord-Brabant.

In Nederland genieten marterachtigen een beschermde status. Het is hierdoor, zonder een provinciale ontheffing en vrijstelling, niet toegestaan om ze te vangen of verplaatsen. Tijdens deze nascholingsdag ligt de nadruk daarom op de omgang met klachten rondom overlast én op het treffen van maatregelen om klachten van marterachtigen tegen te gaan.

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze nascholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet- en regelgeving;
  • Biologie van de steenmarter;
  • Overlast & wering;
  • Behandeling van steenmarterklachten;
  • Biologie en leefwijze van andere marterachtigen (boommarter, hermelijn, nerts en bunzing).

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:30 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

Toets en -certificaat

Aansluitend op de lesdag zal Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Kosten van de nascholing

€ 297,50 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 272,50) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de nascholing zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch, examen (à € 65,00 excl. 21% BTW) en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag Steenmarter en andere marterachtigen beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

  • 25 oktober 2023