Lasius spp.

F2: Inheemse en uitheemse overlastgevende mieren

Mieren vormen een interessante groep insecten. In Nederland brengen de meeste van de circa 200 voorkomende soorten geen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee, maar sommige mieren kunnen wel steken of bijten. Veel bestrijdingstechnici krijgen er pas mee te maken als ze een woning of bedrijfspand binnendringen en de particulier of eigenaar er zelf met huis-, tuin- en keukenmiddeltjes niet meer uitkomt. Grote aantallen mieren zijn vervelend, bijvoorbeeld wegens verzakkende tuintegels, maar ook onhygiënisch, zeker in de buurt van levensmiddelen.

De verwachting is dat vanwege het veranderende klimaat de overlast als gevolg van diverse soorten mieren de komende jaren zal toenemen en dat we ook meer uitheemse mierensoorten zullen tegenkomen. Het KAD wil cursisten hierop voorbereiden.

Inhoud van de nascholing

Mieren zijn sociale, statenvormende dieren; voor preventie en bestrijding is begrip van biologie en leefwijze van groot belang. Het doel van deze nascholingsdag is om de plaagdierbeheerser meer inzicht te geven in de biologie en leefwijze van een aantal mierensoorten en de mogelijkheden om overlast te voorkomen of tegen te gaan binnen het kader van geïntegreerd plaagdierbeheer. Na het volgen van deze dag heeft de plaagdierbeheerser een beter begrip van hoe hij/zij, na een melding van één van deze soorten, een inspectie uitvoert (of laat uitvoeren), gedegen advies geeft en indien nodig, een veilige en afdoende bestrijding uitvoert.

Tijdens deze nascholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Biologie en leefwijze van mieren;
  • Overlast door mieren;
  • Van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
  • Determinatie van mieren;
  • Bespreking van de soorten;
  • Vestiging van uitheemse soorten;
  • Preventie en bestrijding.

Cursisten gaan zelf aan de slag met determineren en oefeningen rondom de aanpak van mierenoverlast.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Eén lesdag van 09.00 uur tot 15.30 uur.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt circa één week voor aanvang van de cursus digitaal toegestuurd. Tevens ontvangt u een uitgeprinte versie aan het begin van de lesdag.

Toets

Aansluitend op de lesdag zal Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd zullen de punten voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” automatisch worden bijgeschreven bij het RPMV.

Kosten van de nascholing

€ 325,00 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 278,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch, en zijn als volgt opgebouwd:
– cursusgeld € 235,-
– examenkosten RPMV € 65,-
– arrangementskosten € 25,-

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Inheemse en uitheemse overlastgevende mieren” beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton