Lasius spp.

F2: Inheemse & uitheemse (plaag-)mieren [nieuw]

Mieren vormen een interessante groep insecten. In Nederland brengen de meeste van de 68 inheemse soorten geen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee, maar sommige mieren kunnen wel steken of bijten. Veel bestrijdingstechnici krijgen er pas mee te maken als ze een woning of bedrijfspand binnendringen en de particulier of eigenaar er zelf met huis-, tuin- en keukenmiddeltjes niet meer uitkomt. Grote aantallen mieren zijn vervelend, bijvoorbeeld wegens verzakkende tuintegels, maar ook onhygiënisch, zeker in de buurt van levensmiddelen.

Inhoud van de nascholing

De verwachting is dat vanwege het veranderende klimaat de overlast als gevolg van diverse soorten mieren de komende jaren zal toenemen en dat we ook meer uitheemse mierensoorten zullen tegenkomen. Het KAD wil cursisten hierop voorbereiden en ervoor zorgen dat zij meer kennis opdoen over mieren en dan in het bijzonder hun herkenning, hun ontwikkeling en hun leefwijze. Ook het nut van mieren en in sommige gevallen hun hinder zal tijdens de lesdag worden besproken. De bestrijding van nieuwe lastige soorten, zoals het mediterraan draaigatje, het spookdraaigatje en andere exoten, zal eveneens de revue passeren. Ook over andere soorten zoals de faraomier, die al langer in ons land voor overlast zorgt, zal nader uitleg worden gegeven. Ook het huidige wettelijk kader voor optredende mierenplagen en de beschermingsstatus van mieren, voortvloeiend uit de Wet natuurbescherming, zal worden besproken. Uiteraard staat gedurende de hele lesdag het Integrated Pest Management (IPM) als thema centraal.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Eén lesdag van 09.30 uur tot 15.30 uur.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de dag uitgereikt.

EVM-toets & certificaat

Op dit moment vindt er nog een accreditatie van deze nascholing plaats door Stichting EVM. We hopen medio mei hiervan de uitslag te vernemen. Mocht er onverhoopt geen accreditatie plaatsvinden, dan kunt u uw deelname kosteloos vooraf annuleren.

Indien accreditatie akkoord is, dan zal aansluitend op de lesdag een medewerker van Stichting EVM een toets afnemen. Wanneer vervolgens de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Kosten van de nascholing

€ 295,00 (KAD-ledentarief € 270,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-toets en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over deze nascholingsdag beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier.

Cursusdata

  • 14 juni 2019
  • 9 september 2019
  • 14 oktober 2019
  • 28 oktober 2019
  • 14 november 2019
  • 3 december 2019

Aanmelden?

U kunt zich hier aanmelden voor deze nascholing.