Kraaien

D1: Duurzame beheersing van vogeloverlast

Vogels kunnen door hun slaapgedrag, voedselbehoefte of nestelgedrag overlast veroorzaken. Deze overlast kent vele vormen, zoals vraatschade aan gewassen, schade aan gebouwen of inboedel, risico’s voor de voedselveiligheid of geluidsoverlast. Wanneer men zich verdiept in de vogelsoorten en hun leefwijze, kan men niet alleen het soort overlast begrijpen, maar ook op voorhand de risico’s van eventuele overlast inschatten en dus de nodige preventieve maatregelen treffen.

De lesdag is relevant voor plaagdierbeheersers die zich willen verdiepen in vogeloverlast, gemeente- en provinciemedewerkers, waterschapmedewerkers en andere (semi-)overheidsdiensten die te maken krijgen met overlast van (inheems en uitheemse) vogels.

Inhoud van de nascholing

Wanneer men de leefwijze van vogels begrijpt, kan men de juiste weringsmaatregelen nemen, kunnen overlastsituaties worden voorkomen. Vangen of doden van dieren is vaak ook niet geoorloofd, omdat inheemse vogels en hun nestplaatsen beschermd zijn volgens de Wet natuurbescherming. De aanpak van geïntegreerd plaagdierbeheer (IPM) wordt uitgelegd aan het begin van de lesdag en komt steeds weer terug wanneer per vogelsoort over passende maatregelen wordt gesproken. Deze maatregelen zijn vaak gericht op habitat management, een belangrijk aspect van een IPM-werkwijze.

Tijdens deze nascholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Uiterlijke kenmerken van bekende overlast veroorzakende vogelsoorten;
  • Overlastsituaties en de oorzaken hiervan herkennen;
  • De maatregelen die genomen kunnen worden om deze overlast te voorkomen of tegen te gaan; hierbij wordt aandacht geschonken aan broedseizoen;
  • Wet- en regelgeving: de belangrijkste verbodsartikelen, en mogelijkheden tot verkrijgen van ontheffing hiervan;
  • Middelen en methoden om vogels af te schrikken of te weren en de effectiviteit en kosten hiervan;
  • Arbeidsveiligheid, te weten persoonlijke beschermingsmiddelen en werken op hoogte.

De dag bevat activerende werkvormen; zo gaan cursisten aan de slag met een casus, waarin ze details voor bepaalde weringsmaatregelen uitwerken.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen. Wij kunnen deze nascholing ook op locatie aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:30 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de dag uitgereikt.

EVM-toets en -certificaat

Aansluitend op de lesdag zal een medewerker van Stichting EVM een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Kosten van de nascholing

€ 297,50 (KAD-ledentarief € 272,50) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de nascholing zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-examen (à €65,-) en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Duurzame beheersing van vogeloverlast” beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

  • 26 mei 2023
  • 7 juli 2023