CSIRO_ScienceImage_2754_Rice_Weevil_Sitophilus_oryzae

VA: Herkenning van voorraadaantastende insecten en mijten

Plaagdieren in levensmiddelen en diervoederbedrijven kunnen producten en hun grondstoffen verontreinigen of hieraan schade toebrengen. Hierom vormen plaagdieren in levensmiddelen- en diervoederbedrijven een groot risico voor de volksgezondheid en worden bedrijven regelmatig geaudit op de aanwezigheid van plaagdieren. Wanneer er bij zo’n inspectie plaagdieren aangetroffen worden heeft dit grote (economische) gevolgen, doordat grondstoffen, tussenproducten of eindproducten niet voldoen aan de standaard of productie tijdelijk gestaakt moet worden.

Veel voorkomende plaagdieren op levensmiddelen- en diervoederbedrijven zijn knaagdieren, zoals ratten en muizen, vliegende insecten en voorraadaantastende geleedpotigen. In deze nascholing staat de herkenning en beheersing van voorraadaantastende insecten en mijten centraal. Er is groot belang bij het tijdig kunnen herkennen van voorraadaantastende  insecten en mijten, omdat dit de oorzaak en ernst van het probleem én de beheersing daarvan beïnvloedt. Tijdens deze nascholing wordt er aandacht besteed aan hoe je de plaagdieren en hun sporen kunt herkennen, op welke manier je aanwezigheid van deze plaagdieren kunt monitoren en hoe je de resultaten van deze systemen interpreteert. Ook wordt er ingegaan op de beheersing van voorraadaantastende insecten en mijten, zoals welke preventieve maatregelen er genomen moeten worden, welke bestrijdingsmethoden mogelijk zijn en waar op gelet moet worden bij de toepassing hiervan.

Door meer ervaring op te doen met praktijkgerichte analyse van ruimten en monitoringssystemen én over een gedegen basiskennis over voorraadaantastende insecten te beschikken kunnen plaagdierbeheersers doeltreffender te werk gaan bij de beheersing van voorraadaantastende geleedpotigen in de levensmiddelenindustrie. Hetzelfde geldt voor kwaliteitsmanagers bij levensmiddelen- en diervoederbedrijven. Zij kunnen tevens de geleerde hygiëne, bedrijfsmatige en bouwkundige maatregelen nemen om de aanwezigheid van voorraadaantastende geleedpotigen in het levensmiddelen- of diervoederbedrijf te voorkomen. Deze nascholing is daarom ook interessant voor kwaliteitsmanagers van deze bedrijven, zodat zij inhoudelijk in gesprek kunnen met plaagdierbeheersers op hun bedrijf.

Inhoud van de nascholing

Wanneer men voorraadaantastende insecten of mijten of hun sporen herkent, kunnen doeltreffende maatregelen tijdig genomen worden, waarvoor de sectorspecifieke situatie en IPM de basis vormen. De nascholing gaat in op deze verschillende aspecten en hoe plaagdierbeheersers en kwaliteitsmanagers daarmee om kunnen gaan.

Tijdens deze lesdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Herkenning van verschillende voorraadaantastende kevers, motten en mijten;
  • Analyse van ruimtes en monitoringssystemen bij levensmiddelen- en diervoederbedrijven;
  • Sectorspecifieke overwegingen bij preventie en bestrijding;
  • Voedselveiligheidsnormeringen en de bijkomende eisen over plaagdierbeheer;
  • Bestrijding van voorraadaantastende insecten en mijten in levensmiddelen- en diervoederbedrijven gebaseerd op IPM principes.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:00 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt circa één week voor aanvang van de cursus digitaal toegestuurd. Tevens ontvangt u een uitgeprinte versie aan het begin van de lesdag.

Toets en -certificaat

Aansluitend op de lesdag zal Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd zullen de punten voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” automatisch worden bijgeschreven bij het RPMV.

Kosten van de nascholing

€ 325,00 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 278,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch, en zijn als volgt opgebouwd:
– cursusgeld € 235,-
– examenkosten RPMV € 65,-
– arrangementskosten € 25,-

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Herkenning en beheersing van vooraadaantastende insecten en mijten” beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton.