Rund met vliegen

S1: Plaagdierbeheersing in de agrarische sector

De agrarische sector levert grondstoffen en voedsel voor de levensmiddelensector en wordt om die reden gezien als onderdeel hiervan. Hierom moet er rekening gehouden worden met voedselveiligheid en komt er veel wet- en regelgeving bij kijken. Tegelijkertijd zijn de risico’s op de komst van plaagdieren op een agrarisch bedrijf een stuk groter dan bij andere sectoren. Behalve gevolgen voor de voedselveiligheid brengt de aanwezigheid van plaagdieren op agrarische bedrijven ook gevaar voor de gezondheid van mens en dier met zich mee, en kan het grote economische gevolgen hebben. Het is daarom van belang om te weten welke risico’s omtrent plaagdieren en de beheersing daarvan komen kijken bij de verschillende deelsectoren en hoe hier als plaagdierbeheerser op een oplossingsgerichte en verantwoorde manier mee om te gaan.

Door de combinatie van theorie en praktijk tijdens deze nascholing worden cursisten optimaal voorbereid om bij een volgende inspectie op een agrarisch bedrijf hun bezoek stapsgewijs te plannen en uit te voeren volgens een IPM-werkwijze en met inachtneming van gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Routine hierin en kennis over de specifieke risico’s op agrarische bedrijven is essentieel.

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze lesdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verschillen in plaagdieren en plaagdierbeheer tussen de agrarische sector en andere sectoren;
  • Veel voorkomende plaagdieren die men aantreft op akkerbouw-, glastuinbouw- en veeteeltbedrijven en welke risico’s deze met zich meebrengen;
  • Aan de hand van het IPM schema stapsgewijs plaagdierbeheer bij agrarische bedrijven doorlopen, van Plaagdier Risico Inventarisatie tot aanpak van preventie of verhelpen van overlast;
  • Plannen en uitvoeren van een bezoek aan een agrarisch bedrijf: wat kan en moet de plaagdierbeheerser doen om besmetting bij deze bedrijven te voorkomen. Hierbij is wet- en regelgeving van belang;
  • Veilig werken bij agrarische bedrijven.

Deze nascholing vindt plaats op manege De Fruithof in Heteren (gemeente Overbetuwe) en in de middag wordt een melkveebedrijf bezocht. Daar maken cursisten (gezamenlijk) een Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) onder leiding van de ervaren docent. Tijdens de nascholing is er genoeg ruimte voor interactie en het delen van eigen ervaringen.

Vanwege de excursie in de middag en de nadruk die ligt op het bezoeken van agrarische bedrijven, is deze lesdag wezenlijk anders dan de nascholing S “Preventie en bestrijding plaagdieren bij agrarische bedrijven”. De nascholing S is komen te vervallen.

Locatie

Manege ‘De Fruithof’ in Heteren.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:30 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

Toets en -certificaat

Aansluitend op de lesdag zal Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Kosten van de nascholing

€ 297,50 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 272,50) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de nascholing zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch, examen (à €65,-) en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Plaagdierbeheersing in de agrarische sector” beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton.