Rund met vliegen

S1: Plaagdierbeheersing in de agrarische sector

De agrarische sector levert grondstoffen en voedsel voor de levensmiddelensector en wordt om die reden gezien als onderdeel hiervan. Hierom moet er rekening gehouden worden met voedselveiligheid en komt er veel wet- en regelgeving bij kijken. Tegelijkertijd zijn de risico’s op de komst van plaagdieren op een agrarisch bedrijf een stuk groter dan bij andere sectoren. Behalve gevolgen voor de voedselveiligheid brengt de aanwezigheid van plaagdieren op agrarische bedrijven ook gevaar voor de gezondheid van mens en dier met zich mee, en kan het grote economische gevolgen hebben. Het is daarom van belang om te weten welke risico’s omtrent plaagdieren en de beheersing daarvan komen kijken bij de verschillende deelsectoren en hoe hier als plaagdierbeheerser op een oplossingsgerichte en verantwoorde manier mee om te gaan.

Door de combinatie van theorie en praktijk tijdens deze nascholing worden cursisten optimaal voorbereid om bij een volgende inspectie op een agrarisch bedrijf hun bezoek stapsgewijs te plannen en uit te voeren volgens een IPM-werkwijze en met inachtneming van gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Routine hierin en kennis over de specifieke risico’s op agrarische bedrijven is essentieel.

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze lesdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verschillen in plaagdieren en plaagdierbeheer tussen de agrarische sector en andere sectoren;
  • Veel voorkomende plaagdieren die men aantreft op akkerbouw-, glastuinbouw- en veeteeltbedrijven en welke risico’s deze met zich meebrengen;
  • Aan de hand van het IPM schema stapsgewijs plaagdierbeheer bij agrarische bedrijven doorlopen, van Plaagdier Risico Inventarisatie tot aanpak van preventie of verhelpen van overlast;
  • Plannen en uitvoeren van een bezoek aan een agrarisch bedrijf: wat kan en moet de plaagdierbeheerser doen om besmetting bij deze bedrijven te voorkomen. Hierbij is wet- en regelgeving van belang;
  • Veilig werken bij agrarische bedrijven.

Deze nascholing vindt gedeeltelijk plaats op onze eigen cursuslocatie in Wageningen. Het praktijkgedeelte in de middag wordt verzorgd bij Zorgboerderij Stal Istro in Rhenen. Hier maken cursisten (gezamenlijk) een Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) onder leiding van onze ervaren docent. Tijdens deze nascholing is er genoeg ruimte voor interactie en het delen van eigen ervaringen. Denkt u eraan om op het praktijkgedeelte voorbereid te zijn met o.a. laarzen / werkhandschoenen / kleding.

Locatie

Deze nascholing start op onze eigen cursuslocatie in Wageningen. Het praktijkgedeelte in de middag wordt verzorgd bij Zorgboerderij Stal Istro in Rhenen.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:00 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt circa één week voor aanvang van de cursus digitaal toegestuurd. Tevens ontvangt u een uitgeprinte versie aan het begin van de lesdag.

Toets

Aansluitend op de lesdag zal Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd zullen de punten voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” automatisch worden bijgeschreven bij het RPMV.

Kosten van de nascholing

€ 325,00 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 278,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch, en zijn als volgt opgebouwd:
– cursusgeld € 235,-
– examenkosten RPMV € 65,-
– arrangementskosten € 25,-

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Plaagdierbeheersing in de agrarische sector” beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton.