Broodkever

Broodkever

Broodkever (Stegobium paniceum L.)
Orde: Coleoptera (kevers)
Familie: Anobiidae (klopkevers)

De naam van de broodkever zou een mens gemakkelijk op het verkeerde spoor kunnen zetten. Het is namelijk niet de kever die zich tegoed doet aan droge bakkerijproducten. Sterker nog: de kever neemt in het geheel geen voedsel op. Nee, het zijn de larven die uitermate schadelijk zijn.

Uiterlijk

De broodkever is 2 tot 4 mm lang, ovaal gevormd, fijn behaard en bruin van kleur. De dekschilden vertonen fijne lengtestrepen, terwijl de kop enigszins schuilgaat onder het borstschild. De larven van de broodkever zijn 0,5 tot 5 mm groot, wit van kleur en hebben een donkere kop.

Ontwikkeling

De broodkever neemt in het geheel geen voedsel op. Dit in tegenstelling tot de larven die niet langer dan een week zonder voedsel kunnen. De broodkever legt haar eieren (50 tot 100 stuks) dan ook op of in de nabijheid van geschikt voedsel. Bij een temperatuur van 18°C komen na 28 dagen de larven uit de eieren te voorschijn. Op zoek naar geschikt voedsel dringen ze via zeer nauwe spleten en kieren door in verpakte levensmiddelen. Na de eerste vervelling zijn de larven veel minder beweeglijk; ze liggen dan c-vormig gekromd in holletjes die ze in het voedsel geknaagd hebben.
Als ze 4 vervellingen achter de rug hebben, zijn de larven volwassen broodkevers geworden. Zij maken dan een cocon van voedseldeeltjes en speeksel, en verpoppen zich in deze cocon.
Uitgaande van een temperatuur van 18°C duurt de ontwikkeling van de larven ca. 120 dagen. De hele cyclus van ei tot kever duurt bij deze temperatuur ongeveer 200 dagen. Bij hogere temperaturen is dat aanzienlijk korter: bij 26 tot 27°C neemt de totale ontwikkeling slechts 2 tot 2,5 maanden in beslag. In een onverwarmde ruimte kan men op 1 generatie per jaar rekenen.

In de winter staat de ontwikkeling vrijwel stil. In verwarmde ruimten treden 2 tot 3 generaties per jaar op. Daalt de temperatuur tot 15°C of zelfs daaronder, dan komt de ontwikkeling volledig tot stilstand.

Schade

In de inleiding is het al genoemd: de broodkever zelf is volkomen onschadelijk. De larve daarentegen ontwikkelt zich in allerlei plantaardige producten die lange tijd onaangeroerd blijven liggen. Denk bijvoorbeeld aan “vergeten” voorraden droge levensmiddelen! Aangetast worden o.a. meel, gist en andere droge bakkerijproducten zoals brood en beschuit, maar ook veekoeken, hondenbrokken en pasta’s als macaroni en vermicelli. De larven van de broodkever tasten cacaopoeder aan, bouillonblokjes en gedroogde delen van planten zoals kruiden, tabak en herbariummateriaal. Vergiftigd graan, bedoeld als lokaas voor ratten en muizen is evenmin veilig voor de larve van de broodkever. Overigens blijft de aantasting niet beperkt tot levensmiddelen.
Bouw- en isolatiematerialen die plantenvezels of zaadrestanten bevatten, kunnen ook door de larve van de broodkever worden aangetast. Zelfs de banden van oude boeken kunnen, vanwege de lijm waarmee ze gebonden zijn, worden aangetast. De synthetische samenstelling van de huidige toegepaste lijmsoorten maakt hedendaagse gebonden boeken minder gevoelig voor deze insecten.

Signalering

In vast materiaal kan de aantasting eenvoudig worden vastgesteld: men ziet namelijk de dicht bij elkaar liggende, cirkelronde en speldenknopgrote gaatjes die gevormd zijn door de uitvliegopeningen van de kever. Zou u dit materiaal breken, dan vindt u daarin de korte boorgangen van de larve en de ovale holten met daarin larven, poppen of de bij de vervelling afgeworpen huidjes. In lossere substanties zoals poedervormig materiaal kan de aantasting worden geconstateerd door de aanwezigheid van de cocons, die zich meestal bevinden aan het onderste deel van de wanden of op de bodem van het zakje of de bussen waarin het materiaal verpakt is. Vaak vindt men de cocons pas nadat de zak of bus is leeg geschud.

Wering

Een (hernieuwde) opslag van levensmiddelen, zaden en kruiden dient bij voorkeur op een droge plaats te geschieden en, indien mogelijk, bij een koele temperatuur (15°C of lager). Vooral in de zomer en in verwarmde vertrekken verdient het aanbeveling om dergelijke voorraden niet te lang te bewaren!

Bestrijding

Wordt de aanwezigheid van broodkevers geconstateerd, dan moet in de eerste plaats de bron worden opgespoord. Voorraden levensmiddelen, zaden en kruiden die ernstig zijn aangetast, kunnen het beste worden vernietigd. De voorraad gedurende ca. 12 uur gekoeld houden op een temperatuur beneden de -15°C is dodelijk voor alle ontwikkelingsstadia. Bij die 12 uur moet de tijd van het voorkoelen nog worden opgeteld.
Na verwijdering van de bron(nen) moet de opslagruimte of provisiekast geheel en grondig worden schoongemaakt.

Advies

Mocht de werings-/bestrijdingsactie, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.