kortschildkever (staphylinidae)

Kortschildkevers (Staphylinidae)

Orde: Coleoptera (kevers)
Familie: Staphylinidae (kortschildkevers)

Kortschildkevers, die in ons land algemeen voorkomen, leven tussen plantenafval en onder bladeren, mos en stenen. Van sommige soorten zijn zowel de kevers als hun larven roofdieren, die leven van andere insecten. Andere soorten leven van schimmels of van rottend plantaardig materiaal.

Uiterlijk

Er bestaat een grote variatie in zowel kleur als grootte in de familie van kortschildkevers. Ze zijn veelal donker of zwart van kleur en tussen de 2 tot 8 mm lang, met uitschieters tot 40 mm. Waarin zij wel overeenkomen is het gladde en vaak langwerpige uiterlijk. Ook de korte dekschilden zijn typisch voor de meeste kortschildkevers.

Ze lijken enigszins op oorwormen (Dermaptera), al missen zij de tangvormige aanhangsels aan het achterlijf.

Ontwikkeling en leefwijze

Kevers ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Dit wil zeggen dat de ontwikkeling 4 stadia kent: ei–larve–pop–adult.

De eitjes worden door het vrouwtje in de bodem, onder boomschors, in rottend hout of in andere geschikte substraten gelegd.
De larven leven meestal in de bodem, waar zij zich voeden met kleine organismen of met rottend plantaardig materiaal.

Volwassen kortschildkevers voeden zich evenals de larven met kleine organismen of dood organisch materiaal. Ze kunnen vliegen; onder de dekschilden bevinden zich de opgevouwen vleugels.

Het nut van kortschildkevers

Kortschildkevers spelen een cruciale rol in verschillende ecosystemen. Door zich te voeden met dode organismen en het reguleren van populaties van andere insecten, dragen ze bij aan het opruimen van dood organisch materiaal en het handhaven van een ecologisch evenwicht. Bovendien kunnen sommige soorten nuttig zijn in de landbouw doordat ze schadelijke insecten opeten.

Wering en preventie

Als kortschildkevers regelmatig de woning binnenkomen en voor hinder zorgen, kunt u ze het beste vangen en naar buiten brengen. Daarnaast is het verstandig om naden en kieren in buitenmuren te dichten en ramen en deuren gesloten te houden of voorzien van goed sluitende horren.

Schade veroorzaken deze kevers in geen enkel opzicht. Een bestrijding is daarom niet noodzakelijk.

Advies

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.