Hylesinus fraxini

Essenbastkever (Hylesinus fraxini (P.))

Orde: Coleoptera (kevers)
Familie: Curculionidae (snuitkevers)

De essenbastkever wordt ook wel de bonte of kleine bonte essenbastkever genoemd.

Uiterlijk

De essenbastkever is een donkere tot zwarte kever met een grootte van ongeveer 2,5-3,5 mm. De bovenzijde is roestrood en donker gevlekt. De tarsen (uiteinden van de poten) zijn roestkleurig.

Leefwijze

De larven van deze kever ontwikkelen zich in de bastlaag van stammen en takken van essen. Bij uitzondering wordt ander loofhout, o.a. sering, noot, acacia en eik aangetast. De kevers vliegen uit van maart tot mei.
Essenbastkevers zitten vaak in hout voor de open haard. Hierin maken zij dicht naast elkaar gelegen gangen.

Hinder

De essenbastkevers kunnen binnenshuis worden aangetroffen als hout voor de open haard binnen wordt opgeslagen. De eenvoudigste wijze om deze kevers te weren is dan ook door het hout buiten op te slaan. Kevers binnen veroorzaken geen enkele schade en kunnen geen houtwerk of hout aantasten dat van de schors is ontdaan.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet noodzakelijk en dus ongewenst.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.