Blaps mucronata

Kelderkever (Blaps mucronata (Latreille))

Orde: Coleoptera (kevers)
Familie: Tenebrionidae (zwartlijven)

De kelderkever wordt ook wel dodenkever of dodentor genoemd. Hij lijkt op de loopkevers (Carabidae) maar ‘loopt’ veel trager. De kelderkever kan niet vliegen. De larven lijken op de larven van de meeltor (Tenebrio molitor L.), maar zijn groter.

Uiterlijk

De kelderkever is 20-24 mm lang. Karakteristiek is de staartvormige verlenging van de dekschilden. De kleur is dof diepzwart.

Leefwijze en ontwikkeling

De volledige gedaanteverwisseling van ei tot kever kan enige jaren duren. De larven ontwikkelen zich in allerlei plantaardig afval, ze leven ook wel van schimmels. De kevers worden regelmatig aangetroffen in oude huizen, pakhuizen en vochtige kelders en stallen. Ook in graanvoorraden en in lompen worden zij aangetroffen, vooral als de opslagruimte vochtig en de ventilatie slecht is. De kevers kunnen zeer onaangenaam ruiken door het secreet uit een klier aan de onderzijde van het abdomen (achterlijf).

Schade en wering

In kelders kunnen deze kevers af en toe geringe schade toebrengen aan groenten en fruit. In alle gevallen zal een grondige schoonmaak in de betreffende ruimten de overlast beëindigen. Bestrijden met behulp van biociden (= bestrijdingsmiddelen) is dan ook onnodig en ongewenst.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.