Coccinella magnifica

Lieveheersbeestjes (Coccinellidae spp.)

Orde: Coleoptera (kevers)
Familie: Coccinellidae (lieveheersbeestjes)

Lieveheersbeestjes behoren tot de meest opvallende kevers en vallen op door hun felrode of gele kleur van de dekschilden. Op de dekschilden zijn (zwarte) stippen zichtbaar; deze moeten in combinatie met de felle kleur predatoren afschrikken.
Ze zijn in Nederland zeer algemeen en worden voornamelijk buiten aangetroffen op allerlei soorten planten. In ons land komen ongeveer 60 soorten lieveheersbeestjes voor.

Uiterlijk

Er bestaat een grote variatie aan kleuren en aantal stippen onder lieveheersbeestjes. De kevers zijn ovaal tot bijna rond van vorm waarbij opvalt dat ze enigszins bolvormig zijn. De grootte varieert van soort tot soort van 1-9 mm.
De larven zijn bedekt met kleine haartjes en hebben wat weg van een rups, maar bezitten 6 looppoten. Pas verpopte lieveheersbeestjes hebben nog geen stippen.

Leefwijze

De kevers en larven voeden zich onder andere met bladluizen en vervullen daardoor een zeer nuttige functie; ze worden vaak gebruikt voor een natuurlijke bestrijding van bladluizen in de tuinbouw. Tevens zijn er soorten die zich voeden met meeldauwschimmels.
Soorten uit de subfamilie Epilachninae voeden zich uitsluitend met planten en kunnen zodoende, als ze in grote aantallen voorkomen, enige schade aan planten veroorzaken.

Lieveheersbeeste stadia De verschillende ontwikkelingsstadia van het lieveheersbeestje.

Schade en hinder

Lieveheersbeestjes veroorzaken geen schade aan materialen of voedingsmiddelen. In grote aantallen kunnen ze soms hinderlijk zijn.
In het najaar komt het voor dat lieveheersbeestjes in grote aantallen woningen binnendringen. De kevers overwinteren en zoeken daarvoor bijvoorbeeld een gebouw om enige warmte te vinden.
Soms komen de dieren, als zij bijvoorbeeld verscholen zitten in houtblokken voor de open haard, tevoorschijn door de opgewekte warmte binnenshuis.

Vooral na een jaar waarin zich veel bladluizen ontwikkeld hebben, kunnen lieveheersbeestjes in grote aantallen voorkomen.

Wering

Zonodig kunnen horren geplaatst worden in ramen en deuren om te voorkomen dat lieveheersbeestjes binnenkomen. Ook kan het helpen om naden en kieren in buitenmuren af te dichten en om roostertjes te plaatsen in stootvoegen.
Eventueel aanwezige kevers kunnen, indien u overlast ervaart, gevangen worden en buiten worden uitgezet, of opgezogen worden met een stofzuiger.

Lieveheersbeestjes worden als nuttige dieren gezien. Het gebruik van biociden (=bestrijdingsmiddelen) is daarom onnodig en ongewenst.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van deze informatie, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.