Heipaalkever

Heipaalkever

De heipaalkever (Nacerdes melanura L.)
Orde: Coleoptera (Kevers)
Familie: Oedemeridae (Schijnboktorren)

Deze kever staat in de volksmond ook wel als kersentor of kersenbijter bekend.

Uiterlijk

De heipaalkever is 6 tot 12 millimeter lang en roodbruin van kleur. De uiteinden van de dekschilden zijn zwart, evenals de ogen. Kenmerkend zijn de lange antennen. De larve is vaalwit en 12 tot 18 millimeter lang.

Leefwijze

De heipaalkever tast alleen vochtig hout aan, bij voorkeur van naaldbomen. Soms tasten deze kevers ook hout van eik of populier aan. Deze aantastingen gaan altijd gepaard met aantasting door schimmels. De heipaalkever kan zich goed ontwikkelen in houtwerk onder de grond en tast bijvoorbeeld de koppen van houten heipalen aan. Dit verklaart ook zijn naam. De uitvliegopeningen zijn onregelmatig, ovaal of rond van vorm en de grootste afmeting van de uitvliegopening is 6 millimeter.

Preventie en bestrijding

Om aanwezigheid van deze kever te voorkomen is het belangrijk om maatregelen te nemen die voorkomen dat er een hoog vochtgehalte ontstaat. Indien er al een vochtige omgeving is, moet hiervoor een oplossing worden gezocht. Zodra hout is aangetast, dient dit meestal te worden vervangen.

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.